iterum & partner

Tilbyder en helhedsindsats til børn, unge og familier, hvor eksklusion fra det almindelige skolemiljø ønskes undgået. Der er tale om en samlet pakke, hvor alle elementer er nødvendige for at opnå de ønskede resultater. Omkring de indskrevne familier dannes der team af de professionelle, som har ansvaret for indsatsen.

Da familien og barnet er indskrevet i iterum & partner, er der tale om en social indsats. Dog lægges en del at indsatsen også i skolen, hvor der arbejdes målrettet med inklusion i samarbejde med lærerne.