Iterum & partner

tilbyder en helhedsindsats til børn, unge og familier, hvor eksklusion fra det almindelige skolemiljø ønskes undgået. Der er tale om en samlet pakke, hvor alle elementer er nødvendige for at opnå de ønskede resultater. Omkring de indskrevne familier dannes der et team af de professionelle, som har ansvaret for indsatsen:

  • en familierådgiver, som har familiearbejdet
  • en socialpædagog, som har den primære kontakt til barnet
  • en lærer fra skolen
  • en pædagog fra dagtilbuddet

Der er tale om en helhedsindsats, hvor der arbejdes
med barnet, klassen, forældrene og lærerne.

Da familien og barnet indskrives i iterum & partner, er der tale om en social indsats. Dog lægges en del af indsatsen også ind i skolen, hvor der arbejdes målrettet med inklusion, i samarbejde med lærerne. Erfaringen viser at barnet og familien er klar til udskrivning efter 1 – 2 år (nogen gange tidligere), afhængig af problemstillingen.

MÅLGRUPPEN FOR INDSATS

Børn, der går i folkeskolens normalklasser. Børn med sociale og emotionelle vanskeligheder i en sådan grad, at de virker forstyrrende og belastende for klassen.

Lærerne er lige ved at give op – skolen har prøvet alt og begynder at overveje om barnet bør fjernes fra klassen.

Ofte er der udviklet en konflikt mellem børn, forældre og skole.